Επαγγελματίας Δύτης

Είναι το άτομο εκείνο που ασκεί υποβρύχιες καταδυτικές εργασίες κατ΄ επάγγελμα κάτω από την επιφάνεια του νερού σε μικρά, μεσαία και μεγάλα βάθη με ειδικό καταδυτικό εξοπλισμό, έχοντας υποστεί ειδική εκπαίδευση σε αυτού του είδους της καταδύσεις.

Σύμφωνα με των νόμο που ισχύ στην χώρα μας για της υποβρύχιες καταδυτικές εργασίες των Γ.Κ.Λ 10 αριθμός φύλλου 978 του 1995. ορίζονται οι κανόνες, οι βαθμίδες, τα προσόντα και η εκπαίδευση που πρέπει να έχει κάποιος για την έκδοση της άδειας εξασκήσεως επαγγέλματος του επαγγελματία δύτη.

Αν θέλετε να γίνετε επαγγελματίας δύτης  το καταδυτικό κέντρο POPEYE DIVING CENTER αναλαμβάνει να σας εκπαιδεύσει στο επίπεδο που επιθυμείτε και να σας εκδώσει την άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος για να σας βάλει στον χώρο με τις υποβρύχιες εργασίες.

Αν είστε ήδη επαγγελματίας δύτης μπορεί να σας αξιολογήσει και να σας αναβαθμίσει μέσα από κάποια προγράμματα εκπαίδευσης.

Αν το επιθυμείτε μπορούμε να σας βοηθήσουμε στην εύρεση εργασίας ή να σας εντάξουμε στο δυναμικό του δικού μας καταδυτικού συνεργείου και να γίνετε μέλος του UNDERWATER CONTRACTOR TEAM.

Προγράμματα Επαγγελματικής Κατάδυσης

Μετάβαση στο περιεχόμενο