Επίπεδο 1

Started on 23 Σεπτεμβρίου 2023

Commercial Diver L1

Το πρόγραμμα αυτό είναι το πρώτο βασικό εισαγωγικό επίπεδο για να ξεκινήσει κάποιος την εκπαίδευση του για τις επαγγελματικές καταδύσεις και τις υποβρύχιες εργασίες. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος αυτού θα μπορείτε να εργαστείτε σε μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας και καταδυτικά συνεργεία σαν μαθητευόμενος δύτης.

 

Τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα:

  • Θεωρητικά και πρακτικά μαθήματα για καταδύσεις επίπεδου από 0 έως 30 μέτρα
  • Εκπαίδευση στην χρήση καταδυτικού υπολογιστή
  • Εκπαίδευση στην εκτέλεση στάσεων αποσυμπίεσης
  • Εκπαίδευση στην χρήση στεγανής στολής κατάδυσης

 

Πόσο καιρό διαρκεί:

  • Περίπου 12 ημέρες

 

Για να συμμετέχετε στο πρόγραμμα χρειάζεται:

  • Να είστε 18 ετών και άνω
  • Να έχετε βεβαίωση υγείας που να λέει ότι θα μπορείτε να ασκείτε το επάγγελμα του δύτη
  • 4 έγχρωμες φωτογραφίες