Επίπεδο 3

Started on 23 Σεπτεμβρίου 2023

Commercial Diver L3

Το πρόγραμμα αυτό είναι το τελευταίο πρόγραμμα εκπαίδευσης που εμβαθύνει στην εκπαίδευση καταδύσεων σε μεγάλα βάθη, αφορά επαγγελματίες υψηλών απαιτήσεων για καταδυτικές εργασίες σε μεγάλα βάθη. Με την  ολοκλήρωση του προγράμματος αυτού μπορείτε να εργαστείτε σε καταδυτικό συνεργείο σαν δύτης ή επόπτης καταδύσεων.

Τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα:

 • Εκπαίδευση στην χρήση μιγμάτων Nitrox 50 έως 100%
 • Εκπαίδευση στην χρήση μιγμάτων Trimix
 • Εκπαίδευση στην χρήση μιγμάτων Heliox
 • Εκπαίδευση στην παρασκευή μιγμάτων Nitrox-Trimix-Heliox
 • Εκπαίδευση στην χρήση λογισμικού προγράμματος για την οργάνωση και σχεδιασμό βαθιών καταδύσεων
 • Εκπαίδευση στις αποσυμπιέσεις μεγάλων χρόνων

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε αυτό το επίπεδο η εκπαίδευση του δύτη σταμάτα σε βάθος 90 μέτρων !!! Ο δύτης όταν ολοκληρώσει την εκπαίδευση του δεν έχει όριο βάθους !!!

 

Πόσο καιρό διαρκεί:

 • Περίπου 18 ημέρες

 

Για συμμετέχετε στο πρόγραμμα χρειάζεται:

 • Να είστε Commercial Diver L2
 • Να είστε 18 ετών και άνω
 • Να έχετε βεβαίωση υγείας ότι μπορείτε να ασκείτε το επάγγελμα του δύτη
 • 4 έγχρωμες φωτογραφίες