Πρωτοβάθμια Φροντίδα (CPR)

Started on 29 Σεπτεμβρίου 2023

Τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα;

Η εκπαίδευση στην πρωτοβάθμια παροχή πρώτων βοηθειών μαθαίνει στον υποψήφιο διασώστη τις τεχνικές χειρισμού καταστάσεων στις οποίες η ζωή ενός ανθρώπου βρίσκεται σε άμεσο κίνδυνο. Εδώ, μαθαίνει κανείς να παράσχει βοήθεια για παράδειγμα σε ασθενή που δεν αναπνέει, σε ασθενή που δεν έχει καρδιακό παλμό, σε άτομο που βρίσκεται σε κατάσταση σοκ ή σε άνθρωπο τραυματισμένο στη σπονδυλική στήλη.

Πόσο καιρό διαρκεί;

  • Διάρκεια προγράμματος 1-2 μέρες
 
 

Για να συμμετέχετε στο πρόγραμμα χρειάζεται: 

  • Δεν χρειάζεται καμία καταδυτική πιστοποίηση
  • Δεν υπάρχει ελάχιστη ηλικία συμμετοχής