Δευτεροβάθμια Φροντίδα (First Aid)

Started on 30 Μαΐου 2021

Τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα;

Το πρόγραμμα της δευτεροβάθμιας παροχής πρώτης βοήθειας μαθαίνει στον υποψήφιο διασώστη τι να κάνει, όταν οι ιατρικές υπηρεσίες δεν είναι διαθέσιμες ή δεν έχουν πρόσβαση στο σημείο που βρίσκεται ο ασθενής. Μαθαίνει κανείς πως να παράσχει πρώτες βοήθειες σε ασθενή ο οποίος δε βρίσκεται σε άμεσο κίνδυνο, να ανακουφίσει τα συμπτώματα της δύσκολης κατάστασης και να εξασφαλίσει ότι η ζωή του ατόμου που χρειάζεται βοήθεια δεν κινδυνεύει. Συγκεκριμένα περιλαμβάνει:

  • Εκτίμηση ασθενειών 
  • Εκτίμηση τραυματισμών
  • Επιδέσεις
  • Κατάγματα – Εξαρθρώσεις
 

Πόσο καιρό διαρκεί;

  • Διάρκεια προγράμματος 1-2 μέρες
 
 

Για να συμμετέχετε στο πρόγραμμα χρειάζεται:

  • Δεν χρειάζεται καμία καταδυτική πιστοποίηση
  • Δεν υπάρχει ελάχιστη ηλικία συμμετοχής