Εκπαίδευση Χειριστή & Τεχνικού

Πέρα από τις καταδύσεις σας ενδιαφέρει να μάθετε περισσότερα για την συντήρηση και την επιθεώρηση καταδυτικού εξοπλισμού ή ακόμα και να εργαστείτε ως τεχνικός; Αν ναι, σας έχουμε την λύση. Στο καταδυτικό POPEYE DIVING CENTER παρέχουμε εξειδικευμένη εκπαίδευση σε προγράμματα όπως: χειριστής αεροσυμπιεστή, τεχνικός συντήρησης SafeAir και τεχνικός επιθεώρησης κυλίνδρουτα οποία μετά την επιτυχημένη ολοκλήρωση οδηγούν σε πιστοποίηση.