Λίγα λόγια για την Τεχνική Κατάδυση

Με τον όρο “Τεχνική Κατάδυση” καλείται μία δραστηριότητα κατά την οποία ένας δύτης, αφού περάσει από ειδική εκπαίδευση και αφού χρησιμοποιήσει ειδικό εξοπλισμό και μέσα, για να καταδυθεί, εκτός του αέρα χρησιμοποιεί και άλλα μίγματα αερίων. Καταδύεται βαθύτερα από τα 40 μέτρα. Καταδύεται σε περιβάλλον όπου η ανάδυση δεν μπορεί να γίνει απευθείας στην επιφάνεια πχ. μέσα σε σπηλιά ή μέσα σε ναυάγιο, και οι καταδύσεις του απαιτούν υποχρεωτικές στάσεις για αποσυμπίεση.” Ωστόσο αυτό που έχει σημασία και πρέπει να τονιστεί είναι ότι για να γίνει κάποιος δύτης Τεχνικής Κατάδυσης πρέπει να περάσει από ειδική εκπαίδευση.

Στον ορισμό για την Τεχνική Κατάδυση , συμπεριλαμβάνονται και ειδικές μορφές κατάδυσης όπως σπηλαιοκατάδυση, ναυαγιοκατάδυση, χρήση συσκευών κλειστού ή ημίκλειστου κυκλώματος (Rebreathers). Σε ότι αφορά τους επαναπνευστήρες ή αλλιώς Rebreathers, δεν πρόκειται για ένα καινούργιο προϊόν ή μια νέα τεχνολογία. Αντιθέτως, τα Rebreather (R) έχουν να επιδείξουν μια μακρόχρονη ιστορία μέσα στο χρόνο. Για τους αυτοδύτες Ερασιτεχνικής & Τεχνικής κατάδυσης που χρησιμοποιούν τα Rebreather, αυτά αντιπροσωπεύουν ένα εξαιρετικά χρήσιμο “εργαλείο”.

 

Λίγα λόγια για τα Rebreather

Semiclosed Circuit Rebreather
Closed Circuit Rebreather

Τα rebreather είναι συσκευές οι οποίες χωρίζονται σε δύο βασικές κατηγορίες:

α. Η πρώτη κατηγορία αποτελείται από συσκευές κλειστού κυκλώματος(CCR). Οι συσκευές κλειστού κυκλώματος χρησιμοποιούν μόνο οξυγόνο και είναι καθαρά μηχανικές ή χρησιμοποιούν κάποιο σύστημα για τη μίξη οξυγόνου με το περιεχόμενο μίας δεύτερης φιάλης αερίων παρέχοντας το βέλτιστο αέριο στο αναπνευστικό κύκλωμα για το εκάστοτε βάθος.

β. Η δεύτερη κατηγορία αποτελείται από συσκευές ημι-κλειστού κυκλώματος (SCR) οι οποίες κάνουν χρήση ενός μίγματος αερίων ή κάνουν οι ίδιες τη μίξη οξυγόνου με ξεχωριστό μίγμα αερίων.

Όλες οι παραπάνω συσκευές έχουν όμως κάποια κοινά στοιχεία. Σε όλες τις συσκευές αυτές συναντάμε το αναπνευστικό κύκλωμα και ένα επιστόμιο από το οποίο αναπνέουμε. Στο αναπνευστικό κύκλωμα συμπεριλαμβάνεται και ένας χώρος κατασκευασμένος από μαλακό υλικό, ο οποίος φουσκώνει όταν εκπνέουμε και ξεφουσκώνει όταν εισπνέουμε.

Για την απομάκρυνση του διοξειδίου του άνθρακα που παράγεται καθώς μεταβολίζουμε το οξυγόνο που εισπνέουμε, στο αναπνευστικό κύκλωμα εισάγεται και ένα δοχείο που περιέχει μία χημική πλυντρίδα (scrubber). Στο χώρο του δοχείου γίνεται η δέσμευση του διοξειδίου του άνθρακα. Το σύστημα είναι μονόδρομο (με εξαίρεση ένα τύπο συσκευών κλειστού κυκλώματος με οξυγόνο που δεν χρησιμοποιεί βαλβίδες και η κυκλοφορία των αερίων είναι αμφίδρομη). Η πλειοψηφία των συσκευών περιλαμβάνει και μία βαλβίδα ή κάποιο σύστημα που επιτρέπει στον χρήστη να κλείσει το αναπνευστικό κύκλωμα σε περίπτωση που θελήσει βγάλει το επιστόμιο ενώ είναι υποβρυχίως.Οι βασικές διαφορές μεταξύ των συσκευών κλειστού ή ημίκλειστου κυκλώματος είναι ο τρόπος με τον οποίο εισαγάγουν αέριο στο αναπνευστικό κύκλωμα και ελέγχουν την συγκέντρωση του οξυγόνου στο εισπνεύσιμο αέριο.

Σχολεία Τεχνικής Κατάδυσης PADI

Σχολεία Τεχνικής Κατάδυσης ANDI