Επίπεδο 2

Started on 23 Σεπτεμβρίου 2023

Commercial Diver L2

Το πρόγραμμα αυτό είναι το δεύτερο επίπεδο για να εμβαθύνει κάποιος την εκπαίδευση του για τις επαγγελματικές καταδύσεις και τις υποβρύχιες εργασίες. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος αυτού θα μπορείτε να εργαστείτε σε μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας και σε καταδυτικά συνεργεία  και εταιρίες σαν δύτης.

Τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα:

 • Εκπαίδευση για ανταπόκριση σε έκτακτες ανάγκες
 • Εκπαίδευση στην παροχή πρώτων βοηθειών
 • Εκπαίδευση στην παροχή οξυγόνου 100% σε καταδυτικά περιστατικά έκτακτης ανάγκης
 • Εκπαίδευση στην έρευνα και ανέλκυση αντικειμένων
 • εκπαίδευση στις βαθιές καταδύσεις επιπέδου από 30 έως 50 μέτρα
 • Εκπαίδευση  στις επαναληπτικές καταδύσεις και στις καταδύσεις με αποσυμπίεση με χρήση καταδυτικού υπολογιστή
 • Εκπαίδευση στην χρήση μιγμάτων αποσυμπίεσης
 • Εκπαίδευση στην χρήση μιγμάτων Nitrox
 • Εκπαίδευση στην χρήση μάσκας Full Face Mask
 • Εκπαίδευση στην εκτέλεση διαφόρων καταδυτικών εργασιών όπως καθαρισμός και επιθεώρηση υφάλων πλοίου, κοπή και συγκόλληση μετάλλων, μοντάρισμα κλπ

 

Πόσο καιρό διαρκεί:

 • Περίπου 18 ημέρες

 

Για να συμμετέχετε στο πρόγραμμα χρειάζεται:

 • Να είστε Commercial Diver L1
 • Να είστε 18 ετών και άνω
 • Να έχετε βεβαίωση υγείας που να λέει ότι θα μπορείτε να ασκείτε το επάγγελμα του δύτη
 • 4 έγχρωμες φωτογραφίες