Τιμές επισκευής & συντήρησης
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ SERVICEΚΟΣΤΟΣ

Καταδυτικοί υπολογιστές - Όργανα

Γενικός έλεγχος υπολογιστή κατάδυσης

20 €

Αλλαγή μπαταρίας υπολογιστή κατάδυσης ανάλογα με το μοντέλο και τον τύπο της μπαταρίας

Από 10 €

Συντήρηση ρυθμιστών

Έλεγχος 1ου σταδίου ρυθμιστή

10 €

 Έλεγχος 2ου σταδίου ρυθμιστή

10 €

Συντήρηση  / Επισκευή 1ου σταδίου ρυθμιστή *

30 €

Συντήρηση  / Επισκευή 2ου σταδίου ρυθμιστή *

30 €

Καθαρισμός ρυθμιστή 1ου + 2ου σταδίου για Nitrox *

30 €

Συντήρηση ρυθμιστή πλευστότητας / BCD 

Έλεγχος BCD

 10 €

Service inflator  *

20 €

Service BCD *

30 €

Μανόμετρα - Σωλήνες - Κονσόλες / SPG

Έλεγχος μανομέτρου

10 €

Συντήρηση συνδέσμου υψηλής σε κονσόλα

10 €

Καθαρισμός οργάνου & Σωλήνα υψηλής για Nitrox

10 €

Κλείστρα - Φιάλες

Συντήρηση / Επισκευή μονού κλείστρου *

15 €

Συντήρηση / Επισκευή διπλού κλείστρου *

30 €

Συντήρηση / Επισκευή μονού κλείστρου με isolator *

45 €

Συντήρηση / Επισκευή μονού κλείστρου Nitrox  *

20 €

 Συντήρηση / Επισκευή διπλού κλείστρου Nitrox *

 40 €
Συντήρηση / Επισκευή μονού κλείστρου με isolator Nitrox  *85 €

Οπτικός έλεγχος φιάλης

15 €

Καθαρισμός  Nitrox & Οπτικός έλεγχος φιάλης

30 €

Υδροστατικός έλεγχος φιάλης

30 €

Εσωτερικός καθαρισμός φιάλης

30 €

Αμμοβολή & Βαφή από το όριο της μπότας

40€

Αμμοβολή & Ολική βαφή φιάλης

60 €

* Το Service Kit έχει επιπλέον χρέωση

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι τιμές που αναγράφονται μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση!!!